Rewolucja w komunikacji miejskiej w Pradze część 1 – tramwaje w Pradze

W dniu 28 sierpnia 2016 r. rozpoczęła się rewolucja w komunikacji miejskiej w Pradze. Na początek została zmodyfikowana sieć tramwajowa, wprowadzono 3 nowe linie tramwajowe, 9 liniom tramwajowym zmieniono trasy. Niektóre linie są prowadzone w systemie skróconych relacji co drugi kurs, co tak naprawdę zwiększa ilość połączeń w centrum miasta. Obrazuje to wykaz prezentowany poniżej:

Linie bez zmiany trasy 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 22, 26
Nowe linie 2, 15, 21
Linie ze zmianą trasy 4, 5, 6, 12, 14, 18, 20, 24, 25

W kolejnych wpisach zaprezentujemy i omówimy najważniejsze linie tramwajowe, które są chętnie wykorzystywane przez turystów.